Privacybeleid 

Dit privacybeleid is bedoeld voor deze website www.dafnihair.com (“site”). Het wordt beheerd door DAFNI HAIR PRODUCTS LTD, een vennootschap die werd opgericht in Israël (ondernemingsnummer 515226199, met maatschappelijke zetel te Hayetzira 11, Raanana (hierna gezamenlijk “DAFNI” genoemd). Dit beleid beheert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers die de site bezoeken.

De Website

Deze website en de eigenaars ervan volgen een proactieve aanpak wat de privacy van de gebruikers betreft. Zij zien erop toe dat de nodige maatregelen worden genomen om de privacy van de gebruikers tijdens hun bezoek aan de website te garanderen. Deze website voldoet aan alle nationale wetten en vereisten van Israël betreffende de privacy van de gebruikers.

Contact & communicatie 

Gebruikers die met deze website en/of de eigenaars ervan contact opnemen, doen dat op eigen initiatief en verschaffen hun persoonsgegevens op eigen risico. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard tot we ze niet langer nodig hebben of ze geen nut meer hebben.

Wij stellen alles in het werk om de gebruikers een veilig en beveiligd formulier te garanderen om een e-mail te verzenden. Wij laten de gebruikers die dergelijk formulier gebruiken, evenwel weten dat zij dat op eigen risico doen.

Deze website en de eigenaars ervan gebruiken de gegevens die u meegedeeld hebt, om u verder op de hoogte te houden over de producten en diensten die zij aanbieden of om u te helpen bij het beantwoorden van vragen of verzoeken die u ingediend hebt. Zij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u in te schrijven op de nieuwsbriefprogramma’s die de website beheert. Dat mag enkel wanneer men u daarop gewezen heeft en u daarmee uitdrukkelijk ingestemd hebt bij het verzenden van een e-mailformulier. Of wanneer u als consument vroeger een product of dienst waarop de e-mailnieuwsbrief betrekking heeft gekocht hebt, of daarover informatie gevraagd hebt aan de firma. Dit is absoluut geen volledige lijst van uw gebruikersrechten met betrekking tot het ontvangen van marketingmateriaal via e-mail. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt.

E-mailnieuwsbrief

Deze website beheert een programma voor e-mailnieuwsbrieven dat wordt gebruikt om de inschrijvers te informeren over de producten en diensten die deze website aanbiedt. Als zij dat willen, kunnen de gebruikers daarop inschrijven via een online geautomatiseerd proces. Zij doen dat evenwel naar eigen goeddunken.

Overeenkomstig de Israëlische wetten op spam en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 5741-1981, hebben inschrijvers te allen tijde de mogelijkheid om zich via een geautomatiseerd systeem uit te schrijven. Die procedure staat onder aan elke e-mailcampagne uitvoerig beschreven. Als er geen geautomatiseerd systeem voor uitschrijving beschikbaar is, worden er duidelijke instructies gegeven over hoe u zich kunt uitschrijven.

Externe links

Hoewel wij erop toezien dat deze website enkel externe links bevat die van goede kwaliteit, veilig en relevant zijn, wordt de gebruikers aangeraden om voorzichtig te zijn wanneer ze op externe weblinks in deze website klikken.

Niettegenstaande al hun inspanningen kunnen de eigenaars van deze website de inhoud van extern gelinkte websites niet garanderen of controleren. Gebruikers dienen bijgevolg te beseffen dat zij op eigen risico op externe links klikken en dat deze website en de eigenaars ervan niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade of consequenties als gevolg van hun bezoek aan een van de vermelde externe links.

Kennisgeving van wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen.  De manier waarop wij uw gegevens gebruiken, wordt geregeld door de recentste versie van ons privacybeleid. U vindt dat terug op https://dafnihair.com/privacy. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te consulteren. Door verder toegang te hebben tot of gebruik te maken van de diensten nadat die wijzigingen van kracht zijn geworden, verklaart u zich akkoord met het gewijzigde privacybeleid.